Czech Helsinki Committee

V rámci pro bono aktivit spolupracujeme s nevládní neziskovou organizací Český Helsinský výbor na zcela nové grafické identitě.
Nedílnou součástí při budování vztahu a důvěry se spolupracujícími subjekty, okolím, sponzory a klienty je kvalitní grafická image/identita. Důležitým úkolem nové identity ČHV je posílit pozici při práci s ostatními státními útvary a subjekty, dát najevo, že ČHV je silná a důvěryhodná organizace. Nová identita má také lépe vyjadřovat a nést hodnoty a poslání celé organizace.

V rámci projektu jsme pro Český Helsinský výbor vytvořili logo, grafické prvky a systém jejich implementace do veškeré externí a interní komunikace. V současnosti pracujeme také na nové webové prezentaci.

Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva působící od roku 1988 v Československu a od roku 1993 v České republice. Hlavním posláním je usilovat o respektování principů přirozených práv člověka a jejich uplatňování ve společenském životě.

stávající internetová prezentace zde

  Envíanos un email Envíanos un email
Tienes alguna duda?

Si quires solicitarnos cualquier información, no dudes en enviarnos un mensaje

* campos obligatorios
Enviar